Học bổng

THÔNG TIN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
12,Th5,2020

[su_document url="http://thptvanhanh.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/cong-van-bo-ngay-07052020.pdf"]

BÀI TẬP HỆ THỐNG KIẾN THỨC LẦN 21 NGÀY 05/05/2020
05,Th5,2020

* ĐÁP ÁN BÀI TẬP LẦN 20 NGÀY 24.04.2020 - KHỐI THCS & THPT KHỐI TOÁN VẬT LÝ HÓA HỌC NGỮ VĂN ANH VĂN KHỐI 6 Đáp án toán 6...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐI HỌC LẠI CỦA HỌC SINH
29,Th4,2020

1. HỌC SINH KHỐI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG * KHỐI 12: - Ngày 04.05.2020 (Thứ 2) học sinh có mặt tại trường lúc 8g, cùng giáo viên thực hiện các...

BÀI TẬP HỆ THỐNG KIẾN THỨC LẦN 20 NGÀY 28.04.2020
28,Th4,2020

* ĐÁP ÁN BÀI TẬP LẦN 19 NGÀY 24.04.2020 - KHỐI THCS & THPT  KHỐI TOÁN VẬT LÝ HÓA HỌC NGỮ VĂN ANH VĂN KHỐI 6 Đáp án toán 6...

BÀI TẬP HỆ THỐNG KIẾN THỨC LẦN 19 NGÀY 24.04.2020
24,Th4,2020

* ĐÁP ÁN BÀI TẬP LẦN 18 NGÀY 21.04.2020 - KHỐI THCS & THPT  KHỐI TOÁN VẬT LÝ HÓA HỌC NGỮ VĂN ANH VĂN KHỐI 6 Đáp án toán 6...

BÀI TẬP HỆ THỐNG KIẾN THỨC LẦN 18 NGÀY 21.04.2020
21,Th4,2020

* ĐÁP ÁN BÀI TẬP LẦN 17 NGÀY 17.04.2020 - KHỐI THCS & THPT  KHỐI TOÁN VẬT LÝ HÓA HỌC NGỮ VĂN ANH VĂN KHỐI 6 Đáp án toán 6...

BÀI TẬP HỆ THỐNG KIẾN THỨC LẦN 17 NGÀY 17.04.2020
17,Th4,2020

* ĐÁP ÁN BÀI TẬP LẦN 16 NGÀY 16.04.2020 - KHỐI THCS & THPT  KHỐI TOÁN VẬT LÝ HÓA HỌC NGỮ VĂN ANH VĂN KHỐI 6 Đáp án toán 6...

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP VÀ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN HỌC ONLINE
17,Th4,2020

[pdf-embedder url="http://thptvanhanh.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/HUONG-DAN-DANG-NHAP-TEAMS.pdf" title="HUONG DAN DANG NHAP TEAMS"]

BÀI TẬP HỆ THỐNG KIẾN THỨC LẦN 03 NGÀY 03.03.2020
02,Th3,2020

* Đáp án bài tập hệ thống kiến thức lần 03 ngày 28.02.2020   KHỐI TOÁN VẬT LÝ HÓA HỌC NGỮ VĂN ANH VĂN KHỐI 6 Đáp án toán 6...

BÀI TẬP HỆ THỐNG KIẾN THỨC 28.02.2020
27,Th2,2020

* Đáp án bài tập hệ thống kiến thức lần 02 ngày 25.02.2020  KHỐI TOÁN VẬT LÝ HÓA HỌC NGỮ VĂN ANH VĂN KHỐI 6 Đáp án toán 6 Đáp...