Sự kiện

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE NGÀY 07/06/2021
28,Th5,2021

  THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE LỚP 12A1 Áp dụng 07/06/2021     Tiết Thời gian 12A1 Link đăng nhập Mã đăng nhập THỨ 2 sáng 1 7g30 - 8g15...

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022
28,Th5,2021

Đối tượng tuyển sinh:         Từ lớp 1 đến lớp 12 (hai buổi, bán trú) Thời gian tuyển sinh:         Từ ngày 01/4/2021 đến ngày 02/9/2021 Hình thức tuyển sinh:        Xét tuyển...

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐI HỌC LẠI CỦA HỌC SINH NGÀY 01.03.2021
26,Th2,2021

[pdf-embedder url="http://thptvanhanh.edu.vn/wp-content/uploads/2021/02/THONG-BAO-DI-HOC-LAI-1.3.pdf" title="THONG BAO DI HOC LAI 1.3"]

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE KHỐI THCS - THPT NGÀY 26/02/2021 - 27/02/2021
24,Th2,2021

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE LỚP 6A1 Áp dụng 26/02/2021     Tiết Thời gian 6A1 Link đăng nhập Mã đăng nhập Thứ 6 sáng 1 7g30 - 8g15 Công...

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE KHỐI THCS - THPT NGÀY 25/02/2021
24,Th2,2021

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE LỚP 6A1 Áp dụng 25/02/2021     Tiết Thời gian 6A1 Link đăng nhập Mã đăng nhập Thứ 5 sáng 1 7g30 - 8g15 Sinh...

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE KHỐI THCS - THPT NGÀY 24/02/2021
23,Th2,2021

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE LỚP 6A1 Áp dụng 24/02/2021     Tiết Thời gian 6A1 Link đăng nhập Mã đăng nhập Thứ 4 sáng 1 7g30 - 8g15 Ngữ...

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE KHỐI THCS - THPT NGÀY 23/02/2021
22,Th2,2021

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE LỚP 6A1       Áp dụng 23/02/2021             Tiết Thời gian 6A1 Link đăng nhập Mã đăng nhập Thứ...

ĐỀ KIỂM TRA KHỐI TIỂU HỌC
22,Th2,2021

Đề kiểm tra dành cho học sinh khối tiểu học sẽ được cập nhật tại đây, Phụ huynh xem vào đầu giờ chiều mỗi ngày để nhận đề mới nhất....

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE KHỐI THCS - THPT NGÀY 22/02/2021
20,Th2,2021

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE LỚP 6A1 Áp dụng 22/02/2021     Tiết Thời gian 6A1 Link đăng nhập Mã đăng nhập THỨ 2 sáng 1 7g30 - 8g15 Vật...

Thời khóa biểu học online khối Tiểu học (22/02 - 26/02)
19,Th2,2021

THỜI KHÓA BIỂU HỌC ONLINE KHỐI TIỂU HỌC               Áp dụng 22/02/2021 - 26/02/2021                    ...

HƯỚNG DẪN HỌC ONLINE 2021
17,Th2,2021

Căn cứ công văn 1576/SGDĐT-CTTT về thực hiện công tác phòng , chống dịch COVID-19 trong trường học giai đoạn hiện nay, trường TH – THCS – THPT Vạn Hạnh tổ...