BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN NGỌC TRÂM

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TRẦN THỊ HẠNH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGUYỄN THÀNH VINH

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

NGÔ THỊ BÌNH MINH

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

TỔ TRƯỞNG TỔ VĂN – SỬ – ĐỊA  – GDCD

NGÔ THỊ VƯỜN

TỔ TRƯỞNG TỔ ANH

PHẠM THỊ MỘNG TUYỀN

TỔ TRƯỞNG TỔ VĂN PHÒNG

NGUYỄN NGỌC ANH

TỔ TRƯỞNG TỔ TOÁN-TIN

NGUYỄN VĂN NAM

TỔ TRƯỞNG TỔ LÝ- CN

TRẦN QUỐC VIỆT

TỔ TRƯỞNG TỔ HÓA – SINH – KT

NGUYỄN CÔNG THÁI SƠN

MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC

 

Nhận thức rõ về tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong quá trình phát triển nên trường Vạn Hạnh luôn tạo môi trường làm việc thân thiện, tôn trọng, đầy đủ tiện nghi, cơ hội phát triển và chế độ đãi ngộ tốt để giáo viên an tâm công tác, phấn đấu khẳng định bản thân.

Xem thêm