Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cấp Quận

Ngày 05-03-2018

Ngày 27/01/2018 Trường TH – THCS – THPT Vạn Hạnh tham gia hoạt động giáo dục Ngoài giờ lên lớp – trải nghiệm sáng tạo chủ điểm “Giao thông thông minh – Vì nụ cười ngày mai”