CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI CỦA VẠN HẠNH

CHÍNH SÁCH

 • Học bổng toàn phần: dànhcho học sinh Giỏi cấp tỉnh, thành phố
 • Học bổng bán toàn phần: dành cho học sinh Giỏi cấp quận/ huyện; con cán bộ – giáo viên – nhân viên của trường
 • Học bổng dành cho học sinh Giỏi của trường: 30% học phí
 • Học bổng dành cho học sinh Tiên tiến của trường: 10% học phí

Ngoài ra trường còn có nhiều chế độ miễn giảm học phí khác như:

 • Anh, em ruột học cùng trường: giảm 15% học phí (học sinh thứ 2 trở đi)
 • Con thương binh, liệt sĩ; đóng học phí cả năm học (10 tháng): giảm 10% học phí
 • Đóng học phí cả học kỳ (5 tháng): giảm 5% học phí

LƯU Ý

 • Phần phí giảm sẽ được chi trả khi phụ huynh đến đóng học phí
 • Phần phí giảm sẽ tính trên học phí không bao gồm tiền ăn, sinh hoạt phí và các chi phí khác (nếu có)
 • Trường hợp học sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên thì được chọn một tỷ lệ miễn giảm cao nhất.
 • Quy định ưu đãi này có thể được thay đổi theo từng năm học phụ thuộc vào chính sách tài chính của trường.