LỊCH PHÂN CA XÉT NGHIỆM COVID-19 CHO HS 12 DỰ THI TN.THPT 2021

Ngày 28-05-2021

LỊCH XÉT NGHIỆM COVID – 19 ĐỂ DỰ THI TN THPT 2021
  Thời gian: thứ bảy ngày 03/7/2021 – từ 7g30 – 9g00
  Địa điểm: Trường tiểu học Lê Đình Chinh
 – 7/4 Thành Thái Phường 14 Quận 10
  Dặn dò: Đi đúng giờ, khi đi mang theo phiếu báo dự thi và thực hiện 5K
STT HỌ TÊN LỚP Số phòng Diên Hồng
1 NGUYỄN LÊ NGỌC ANH 12A1 0847 X
2 NGUYỄN ĐOÀN NGỌC ÁNH 12A1 0849 X
3 DƯƠNG VĨNH CẦM 12A1 0851 X
4 TRẦN THỊ MAI ANH 12A2 0849 X
5 ĐẶNG NGỌC MINH BẢO 12A2 0849 X
6 LÊ NGUYÊN BÌNH 12A2 0850 X
7 NGUYỄN QUỐC BÌNH 12A2 0850 X
8 TRẦN HỒNG BẢO CHÂU 12A2 0851 X
9 LÊ HOÀNG ANH 12A3 0847 X
10 NGUYỄN ĐỨC ANH 12A3 0847 X
11 ĐẶNG HOÀNG QUỲNH AN 12A4 0846 X
12 CAO TRỊNH DUY ANH 12A4 0846 X
13 TRẦN THẢO KIM ANH 12A4 0849 X
14 TRỊNH MINH ANH 12A4 0849 X
15 TRẦN CÔNG BÌNH 12A4 0851 X
16 NGÔ NGUYỄN DUY ANH 12A5 0847 X
17 NGÔ TRẦN TRÚC ANH 12A5 0847 X
18 NGUYỄN PHAN NGỌC ANH 12A5 0848 X
19 PHẠM QUỐC BẢO 12A5 0850 X
20 TRẦN BẢO CHÂU 12A5 0851 X
21 VŨ LÊ HOÀNG CHÂU 12A5 0851 X
22 PHÒNG KHẢ ÁI 12A6 0846 X
23 DƯ TRẦN DÂN AN 12A6 0846 X
24 LÊ THÙY PHƯƠNG ANH 12A6 0847 X
25 NGUYỄN ĐỒ VÂN ANH 12A6 0847 X
26 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG ANH 12A6 0848 X
27 VƯƠNG QUỲNH ANH 12A6 0849 X
28 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 12A6 0849 X
29 ĐỖ GIA BẢO 12A6 0850 X
30 VIỆT KIM BỘI 12A6 0851 X
31 NGUYỄN BÌNH AN 12A7 0846 X
32 TRẦN ĐOÀN AN 12A7 0846 X
33 NGUYỄN HOÀNG THI ÂN 12A7 0849 X
34 LÊ TRẦN PHÚC ANH 12A7 0847 X

 

 

LỊCH XÉT NGHIỆM COVID – 19 ĐỂ DỰ THI TN THPT 2021
  Thời gian: thứ bảy ngày 03/7/2021 – từ 9g00 – 10g30
  Địa điểm: Trường tiểu học Lê Đình Chinh
 – 7/4 Thành Thái Phường 14 Quận 10
  Dặn dò: Đi đúng giờ, khi đi mang theo phiếu báo dự thi và thực hiện 5K
STT HỌ TÊN LỚP Số phòng Diên Hồng
1 HUỲNH BỘI DAO 12A1 0852 X
2 PHẠM THÀNH ĐẠT 12A1 0854 X
3 NGÔ PHAN PHÚC ĐÌNH 12A1 0854 X
4 ĐỖ HÙNG DŨNG 12A1 0852 X
5 LÊ VŨ DUY 12A1 0853 X
6 VƯƠNG THÚY DUYÊN 12A1 0853 X
7 PHẠM TRUNG HIẾU 12A1 0857 X
8 NGUYỄN HUỲNH ĐỨC 12A2 0855 X
9 HUỲNH THIỆN THÁI HÀ 12A2 0856 X
10 NGUYỄN THỊ THU HẢO 12A2 0856 X
11 ĐỖ TRƯƠNG THÀNH DANH 12A3 0852 X
12 NGUYỄN HỮU ĐỨC 12A3 0855 X
13 PHẠM THANH HÀ 12A3 0856 X
14 LÊ NGỌC GIA HÂN 12A3 0856 X
15 NGUYỄN GIA HIẾU 12A3 0857 X
16 NGUYỄN THỊ HỒNG ĐÀO 12A4 0853 X
17 NGUYỄN NGỌC THU DIỆU 12A4 0852 X
18 LẠI NGUYỄN SƠN ĐÔNG 12A4 0855 X
19 HOÀNG MINH ĐỨC 12A4 0855 X
20 NGUYỄN NGỌC HÀ 12A4 0856 X
21 TRẦN MINH HIẾU 12A4 0857 X
22 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 12A5 0852 X
23 NGUYỄN LÊ BẠCH DƯƠNG 12A5 0853 X
24 TRỊNH NGỌC HÂN 12A5 0857 X
25 LÝ HẬU 12A5 0857 X
26 LÊ HOÀNG GIANG 12A6 0855 X
27 BÀN MAI NGỌC HÀ 12A6 0856 X
28 TRẦN HOÀNG GIA HÂN 12A6 0857 X
29 NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 12A7 0852 X
30 BÙI TẤN DANH 12A7 0852 X
31 LÊ VÕ THÀNH DŨNG 12A7 0852 X
32 PHẠM DOANH NGỌC HÂN 12A7 0857 X
33 NGUYỄN TRỊNH NHẬT HÀO 12A7 0856 X
34 DƯƠNG TÚ HẢO 12A7 0856 X

 

LỊCH XÉT NGHIỆM COVID – 19 ĐỂ DỰ THI TN THPT 2021
  Thời gian: thứ bảy ngày 03/7/2021 – từ 13g00 – 14g30
  Địa điểm: Trường tiểu học Lê Đình Chinh
 – 7/4 Thành Thái Phường 14 Quận 10
  Dặn dò: Đi đúng giờ, khi đi mang theo phiếu báo dự thi và thực hiện 5K
STT HỌ TÊN LỚP Số phòng Diên Hồng
1 NGUYỄN QUỐC HUY 12A1 0859 X
2 TRẦN LONG HUY 12A1 0859 X
3 PHẠM THỊ NGỌC HUỲNH 12A1 0859 X
4 VŨ TOÀN 12A1 0863 X
5 VÕ MINH HIẾU 12A2 0858 X
6 NGUYỄN NHẤT HUY 12A2 0859 X
7 HỒ GIA THUẬN 12A2 0860 X
8 PHẠM HOÀNG GIA TIÊN 12A2 0862 X
9 PHẠM NHẬT HOÀNG 12A3 0858 X
10 TRẦN NGUYỄN HOÀNG HUY 12A3 0859 X
11 HUỲNH NGUYỄN BÁ THÔNG 12A3 0860 X
12 TRƯƠNG THANH THƯ 12A3 0861 X
13 TRƯƠNG MINH TIẾN 12A3 0862 X
14 NGUYỄN THANH TRÂM 12A3 0863 X
15 NGUYỄN THỊ KIM HOA 12A4 0858 X
16 ĐOÀN NGUYỄN HOÀNG THÔNG 12A4 0860 X
17 VÕ NGUYỄN QUỲNH THƯ 12A4 0861 X
18 ĐÀO THỦY TIÊN 12A4 0862 X
19 NGUYỄN TRUNG TÍN 12A4 0862 X
20 NGUYỄN THỊ TỐ TRANG 12A4 0863 X
21 HUỲNH GIA HUY 12A5 0858 X
22 TRẦN CHÁNH THỊNH 12A5 0859 X
23 NGUYỄN HOÀNG ANH THÔNG 12A5 0860 X
24 HUỲNH THỊ MINH THƯ 12A5 0860 X
25 ĐỖ ANH THY 12A5 0862 X
26 PHẠM THỦY TIÊN 12A5 0862 X
27 HỒ THÁI HÒA 12A6 0858 X
28 PHAN NGỌC THƯ 12A6 0861 X
29 VÕ THỊ NGỌC THỦY 12A6 0860 X
30 PHAN TRẦN MINH TIẾN 12A6 0862 X
31 BÙI HOÀNG BÍCH TRÀ 12A6 0863 X
32 LÊ HOÀNG BẢO TRÂM 12A6 0863 X
33 HỒ LÊ HÒA 12A7 0858 X
34 PHAN THẾ HUY 12A7 0859 X
35 NGUYỄN MINH THƯ 12A7 0861 X
36 PHAN HOÀNG ANH THƯ 12A7 0861 X
37 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THÙY 12A7 0860 X
38 VÕ NGUYỄN MAI THY 12A7 0862 X

 

 

LỊCH XÉT NGHIỆM COVID – 19 ĐỂ DỰ THI TN THPT 2021
  Thời gian: thứ bảy ngày 03/7/2021 – từ 14g30 – 16g00
  Địa điểm: Trường tiểu học Lê Đình Chinh
 – 7/4 Thành Thái Phường 14 Quận 10
  Dặn dò: Đi đúng giờ, khi đi mang theo phiếu báo dự thi và thực hiện 5K
STT HỌ TÊN LỚP Số phòng Diên Hồng
1 HỒ NGUYỄN THIÊN TRÚC 12A1 0865 X
2 ĐẶNG THẢO VY 12A1 0867 X
3 TĂNG NGHĨA XƯƠNG 12A1 0868 X
4 TRẦN PHAN BẢO TRÂM 12A2 0864 X
5 DOÃN NGỌC BẢO TRÂN 12A2 0864 X
6 VÕ THANH TÙNG 12A2 0866 X
7 NGUYỄN HOÀNG LINH VY 12A2 0868 X
8 TẠ HOÀNG UYÊN VY 12A2 0868 X
9 PHẠM NHỰT TRƯỜNG 12A3 0865 X
10 PHẠM LÊ MAI UYÊN 12A3 0866 X
11 TRỊNH BÍCH VÂN 12A3 0867 X
12 DƯƠNG CHÍ VIỄN 12A3 0867 X
13 TRIỆU VY 12A3 0868 X
14 TRẦN THỊ KIM TUYỀN 12A4 0866 X
15 NGUYỄN XUÂN VĨNH 12A4 0867 X
16 NGUYỄN THỊ THANH VY 12A4 0868 X
17 ĐẶNG THỊ HẢI YẾN 12A4 0868 X
18 NGUYỄN TIẾN TRỌNG 12A5 0865 X
19 NGUYỄN NGỌC THANH TRÚC 12A5 0865 X
20 HOÀNG NGỌC TƯỜNG VY 12A5 0868 X
21 NGUYỄN THANH VY 12A5 0868 X
22 VÕ NGUYỄN TRÂN TRÂN 12A6 0864 X
23 NGUYỄN PHƯỚC MINH TRIẾT 12A6 0864 X
24 TRẦN TUYẾT VY 12A6 0868 X
25 NGUYỄN HOÀNG VỸ 12A6 0868 X
26 ĐOÀN LÊ BẢO TRÂN 12A7 0864 X
27 TRẦN THANH TRÚC 12A7 0865 X
28 PHẠM VĂN TUẤN 12A7 0866 X
29 BÙI LÊ PHƯƠNG UYÊN 12A7 0866 X
30 NGUYỄN NGỌC KHÁNH VY 12A7 0868 X
31 NGUYỄN TRÍ VỸ 12A7 0868 X

 

 

LỊCH XÉT NGHIỆM COVID – 19 ĐỂ DỰ THI TN THPT 2021
  Thời gian: thứ bảy ngày 03/7/2021 – từ 7g30 – 9g00
  Địa điểm: Trường tiểu học Võ Trường Toản –
354/74 Lý Thường Kiệt Phường 14 Quận 10
  Dặn dò: Đi đúng giờ, khi đi mang theo phiếu báo dự thi và thực hiện 5K
STT HỌ TÊN LỚP Số phòng Nguyễn Văn Tố
1 NGÔ MẠNH HƯNG 12A1 0869 X
2 BÙI ĐINH DIỄM HƯƠNG 12A1 0869 X
3 LÊ VŨ QUỲNH KHANH 12A1 0870 X
4 TRẦN NGỌC PHƯƠNG KHANH 12A1 0871 X
5 LÊ KIM KHÁNH 12A1 0871 X
6 MAI QUỐC KHÁNH 12A1 0871 X
7 LÊ NGỌC KHÔI 12A1 0872 X
8 HỨA PHÚC KỲ 12A1 0873 X
9 NGÔ NGUYỄN TRƯỜNG KHANH 12A2 0870 X
10 HUỲNH PHẠM ĐĂNG KHOA 12A3 0871 X
11 PHẠM BÍCH KHUÊ 12A3 0872 X
12 HUỲNH TUẤN KIỆT 12A3 0873 X
13 TRẦN MỸ KIM 12A3 0873 X
14 NGÔ TƯỜNG LIÊM 12A3 0873 X
15 NGUYỄN CHẤN HƯNG 12A4 0869 X
16 NGUYỄN DUY KHANG 12A4 0870 X
17 HỒ NGUYỄN TUẤN KHOA 12A4 0871 X
18 NGUYỄN NGỌC ĐĂNG KHOA 12A4 0872 X
19 NGUYỄN SĨ KHOA 12A4 0872 X
20 ĐÀO LÝ GIA LỆ 12A4 0873 X
21 HOÀNG ĐÌNH YẾN LINH 12A4 0874 X
22 LÊ QUỐC HƯNG 12A5 0869 X
23 HOÀNG ĐỖ QUỲNH HƯƠNG 12A5 0869 X
24 NGUYỄN THÙY MINH HƯƠNG 12A5 0869 X
25 LÂM GIA KHANG 12A5 0870 X
26 VÕ ĐÔNG KHÁNH 12A5 0871 X
27 LÊ ĐĂNG KHOA 12A5 0871 X
28 LA LÂM MINH KỲ 12A5 0873 X
29 NGUYỄN NGỌC KHÁNH LINH 12A5 0874 X
30 NGUYỄN HỮU KHANG 12A6 0870 X
31 NGUYỄN LÊ ANH KHOA 12A6 0872 X
32 PHẠM ĐĂNG KHOA 12A6 0872 X
33 TRẦN ANH KHÔI 12A6 0872 X
34 LÊ GIA LINH 12A6 0874 X
35 HUỲNH VÕ NHƯ HUỲNH 12A7 0869 X
36 ĐẶNG VŨ MINH KHANH 12A7 0870 X
37 LÊ HUỲNH NGUYÊN KHÔI 12A7 0872 X
38 HUỲNH HỮU LAM 12A7 0873 X

 

 

LỊCH XÉT NGHIỆM COVID – 19 ĐỂ DỰ THI TN THPT 2021
  Thời gian: thứ bảy ngày 03/7/2021 – từ 9g00 – 10g30
  Địa điểm: Trường tiểu học Võ Trường Toản –
354/74 Lý Thường Kiệt Phường 14 Quận 10
  Dặn dò: Đi đúng giờ, khi đi mang theo phiếu báo dự thi và thực hiện 5K
STT HỌ TÊN LỚP Số phòng Nguyễn Văn Tố
1 BÙI MINH LUÂN 12A1 0875 X
2 UNG THỊ THÚY MAI 12A1 0876 X
3 LÊ TỰ MINH MINH 12A1 0876 X
4 HẦU LÂM TÚ MỸ 12A1 0877 X
5 NGUYỄN TUYẾT NGÂN 12A1 0878 X
6 TRỊNH THỊ MỸ LINH 12A2 0875 X
7 TRẦN THỊ TUYẾT MAI 12A2 0876 X
8 TRẦN THANH KIM NGÂN 12A2 0878 X
9 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 12A2 0879 X
10 HỒ THỤC NHÃ 12A2 0880 X
11 NGUYỄN TẤN VĨNH LỘC 12A3 0875 X
12 NGUYỄN NGỌC ĐĂNG MINH 12A3 0876 X
13 TRẦN PHƯƠNG HẢI MY 12A3 0877 X
14 LÊ NGUYỄN KIM NGÂN 12A3 0878 X
15 NGUYỄN THÙY KIM NGÂN 12A3 0878 X
16 TRẦN THỊ KIM NGÂN 12A3 0878 X
17 PHẠM LÂM PHƯƠNG NGHI 12A3 0879 X
18 NGUYỄN THỊ YẾN NGỌC 12A3 0879 X
19 NGUYỄN VĂN LỢI 12A4 0875 X
20 CAO QUANG LONG 12A4 0875 X
21 THÁI BẢO NGỌC 12A4 0880 X
22 LÊ HÁN MINH NHÂN 12A4 0880 X
23 TRẦN HOÀNG LONG 12A5 0875 X
24 LÂM HỒNG NGỌC 12A5 0879 X
25 PHAN HOÀI BẢO NGỌC 12A5 0879 X
26 LÝ VŨ PHI LONG 12A6 0875 X
27 ĐỖ DUY LUÂN 12A6 0876 X
28 LÊ HOÀNG MAI 12A6 0876 X
29 TRẦN QUANG MINH 12A6 0877 X
30 PHAN NGUYỄN YẾN NGÂN 12A7 0878 X
31 LƯU THỂ NGỌC 12A7 0879 X
32 PHẠM HUỲNH KHÁNH NHÂN 12A7 0880 X

 

 

LỊCH XÉT NGHIỆM COVID – 19 ĐỂ DỰ THI TN THPT 2021
  Thời gian: thứ bảy ngày 03/7/2021 – từ 13g00 – 14g30
  Địa điểm: Trường tiểu học Võ Trường Toản –
354/74 Lý Thường Kiệt Phường 14 Quận 10
  Dặn dò: Đi đúng giờ, khi đi mang theo phiếu báo dự thi và thực hiện 5K
STT HỌ TÊN LỚP Số phòng Nguyễn Văn Tố
1 THANH CẨM NHI 12A1 0881 X
2 TRANG QUANG MINH NHỰT 12A1 0882 X
3 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 12A1 0884 X
4 TRẦN PHÚC PHƯƠNG 12A1 0885 X
5 NGUYỄN MINH QUỐC 12A1 0886 X
6 LÊ ANH QUÝ 12A1 0886 X
7 NGUYỄN  LÊ THANH QUÝ 12A1 0886 X
8 TRẦN QUANG NHẬT 12A2 0881 X
9 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI 12A2 0881 X
10 HUỲNH NGỌC TIẾN PHÁT 12A2 0882 X
11 LƯƠNG HỮU PHÁT 12A2 0883 X
12 VÒNG ÂN PHÁT 12A2 0883 X
13 TRƯƠNG VINH PHONG 12A2 0883 X
14 HOÀNG NAM PHƯƠNG 12A2 0884 X
15 NGUYỄN MINH QUÝ 12A2 0886 X
16 LÊ MINH NHẬT 12A3 0881 X
17 CAO THẢO OANH 12A3 0882 X
18 TRẦN THIÊN PHÚC 12A3 0884 X
19 NGUYỄN HỒNG PHƯỚC 12A3 0884 X
20 DƯƠNG MINH PHƯƠNG 12A3 0884 X
21 ĐỖ HOÀNG QUÂN 12A3 0885 X
22 NGUYỄN MINH QUÂN 12A3 0886 X
23 LÊ HỒNG PHÚC 12A4 0884 X
24 PHAN HUY PHÚC 12A4 0884 X
25 HỒ TẤN MINH QUÂN 12A4 0885 X
26 VÕ TRỌNG NHÂN 12A5 0881 X
27 ĐÀO VŨ QUỲNH NHƯ 12A5 0882 X
28 LỮ KIM PHƯƠNG 12A5 0885 X
29 LIÊU VINH QUANG 12A5 0885 X
30 TRẦN CHÂU QUANG 12A5 0885 X
31 LÊ NGỌC YẾN NHI 12A6 0881 X
32 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 12A6 0881 X
33 TRẦN VŨ NGỌC NHƯ 12A6 0882 X
34 HUỲNH TẤN PHÁT 12A6 0883 X
35 TÔ MINH QUÂN 12A6 0886 X
36 NGÔ TRẦN QUỲNH NHƯ 12A7 0882 X
37 TRẦN MINH NHỰT 12A7 0882 X
38 NGUYỄN HOÀNG PHÚC 12A7 0884 X
39 LƯƠNG THỊ VÂN PHƯƠNG 12A7 0885 X

 

 

LỊCH XÉT NGHIỆM COVID – 19 ĐỂ DỰ THI TN THPT 2021
  Thời gian: thứ bảy ngày 03/7/2021 – từ 14g30 – 16g00
  Địa điểm: Trường tiểu học Võ Trường Toản –
354/74 Lý Thường Kiệt Phường 14 Quận 10
  Dặn dò: Đi đúng giờ, khi đi mang theo phiếu báo dự thi và thực hiện 5K
STT HỌ TÊN LỚP Số phòng Nguyễn Văn Tố
1 VÕ KHÁNH SINH 12A1 0887 X
2 HUỲNH ANH SƠN 12A1 0887 X
3 ĐOÀN ĐỨC TÀI 12A1 0887 X
4 TIÊU PHÚC TÀI 12A1 0887 X
5 NGUYỄN VỎ ĐỨC THANH 12A1 0889 X
6 LÊ THANH THẢO 12A2 0889 X
7 VŨ PHƯƠNG THẢO 12A2 0889 X
8 PHẠM HỒNG THI 12A2 0890 X
9 BÙI TRUNG HIẾU THIỆN 12A2 0890 X
10 MAI THANH THẢO 12A3 0889 X
11 HOÀNG ĐĂNG THIỆN 12A3 0890 X
12 LÊ THỊ HẢI YẾN 12A3 0891 X
13 VÕ THỤY NHƯ QUỲNH 12A4 0887 X
14 NGUYỄN THẢO NGUYÊN SÂM 12A4 0887 X
15 NGUYỄN PHẠM MINH TÂM 12A4 0888 X
16 NGUYỄN VĂN TẤN 12A4 0888 X
17 VÕ TRUNG THÀNH 12A4 0889 X
18 NGÔ MINH SANG 12A5 0887 X
19 LÊ MINH THẮNG 12A5 0890 X
20 LÊ QUỐC THỊNH 12A5 0891 X
21 NGUYỄN HOÀNG SƠN 12A6 0887 X
22 NGUYỄN THANH TÂN 12A6 0888 X
23 NGUYỄN DUY ANH TÂN 12A7 0888 X
24 NGUYỄN PHƯƠNG THANH 12A7 0889 X
25 CHUNG PHÚ THỊNH 12A7 0890 X
26 NGUYỄN VĂN THỊNH 12A7 0891 X