Lễ sơ kết học kỳ I năm học 2017 – 2018

Ngày 05-03-2018

Ngày 29/01/2018 Trường TH – THCS – THPT Vạn Hạnh đã tổ chức lễ sơ kết HKI năm học 2017 – 2018. Buổi lễ đã tổng kết những hoạt động của nhà trường và tuyên dương các tập thể lớp, học sinh có thành tích xuất sắc trong học kỳ I.