Hỗ trợ trực tuyến

08 38631568

08 38631566

 
 

Liên kết web

LIÊN KẾT

Tin tức & Sự kiện

Lễ kết nạp Đoàn viên mới 

15/11/2012 02:09

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI

     Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam do Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Mục đích của Đoàn là phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng nư­ớc Việt Nam độc lập, dân chủ và giàu mạnh theo con đường XHCN và t­ư tưởng Hồ Chí Minh, vì cuộc sống văn minh và hạnh phúc của tuổi trẻ và nhân dân Việt Nam.

     Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị, xã hội theo lứa tuổi, do đó kết nạp đoàn viên mới là một quy luật tất yếu trong công tác xây dựng Đoàn, quy luật này diễn ra một cách thường xuyên liên tục nhằm tập hợp thanh niên vào tổ chức để bồi dưỡng, giáo dục, tăng c­ường về số lượng, chất lượng và sức chiến đấu cho tổ chức đoàn. Vì vậy bồi dưỡng và kết nạp đoàn viên mới là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đoàn. 

     Được vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là niềm vinh dự và tự hào của tất cả các bạn thanh niên, nó có ý nghĩa quan trọng như: ghi nhận sự tiến bộ của bản thân, sự tôi luyện, lớn lên và trưởng thành trong cuộc sống

     Ngày 16/11/2012 chi đoàn Trường TH- THCS – THPT  Vạn Hạnh tổ chức lễ kết nạp đoàn viên mới những thanh niên có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác.

Ngô Hoàn Bảo Anh- Phó bí thư chi đoàn trường báo cáo việc xét kết nạp đoàn viên mới. Nêu quá trình rèn luyện phấn đấu, những ưu điểm và hạn chế cơ bản của người được kết nạp. Đọc Nghị quyết chuẩn y kết nạp, quyết định trao thẻ Đoàn của Đoàn cấp trên .

Cô Đỗ Mai Trang -Trợ lý thanh niên- công bố quyết định công nhận Đoàn viên mới

 


     Kết thúc buổi lễ Nguyễn Huỳnh Minh Nhựt - Đại diện Đoàn viên mới - đọc 3 nhiệm vụ của người đoàn viên

1.- Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ. Tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2.- Gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đoàn và các Nghị quyết của Đoàn, sinh hoạt Đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.

3.- Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.