LỊCH KIỂM TRA LẠI NĂM HỌC 2020 – 2021

Ngày 27-08-2021

TRƯỜNG TH – THCS – THPT VẠN HẠNH

THÔNG BÁO

Về việc kiểm tra lại năm học 2020 – 2021

1. Hình thức kiểm tra: kiểm tra trực tuyến trên phần mềm google meet.

2. Quy định về kiểm tra trực tuyến:

– Học sinh phải xem kỹ và vào đúng phòng thi, môn thi, giờ thi. Nếu không kết quả sẽ không được công nhận

– Học sinh vào phòng thi trước giờ làm bài 10 phút để giám thị điểm danh, hướng dẫn cách làm bài, kiểm tra tiến trình kết nối zalo giữa giám thị và học sinh, điều chỉnh khoảng cách camera, …

– Học sinh phải bật camera và loa của thiết bị mình dùng trong suốt thời gian làm bài.

– Camera phải đảm bảo quay toàn bộ quá trình làm bài của học sinh.

– Không được sử dụng bất cứ tài liệu nào, không được tra cứu trên mạng Internet, không được nhờ người khác vào làm bài thay (GVCN sẽ vào link kiểm tra mặt học sinh trong quá trình làm bài)

– Phụ huynh không được ở bên cạnh học sinh.

– Học sinh chuẩn bị trước giấy và thực hiện theo mẫu quy định.

– Trong quá trình làm bài học sinh phải tuân theo các yêu cầu của giám thị.

– Làm bài xong phải chụp ảnh bài kiểm tra và gửi nộp ngay về số điện thoại zalo của giám thị (học sinh có 5 phút để chụp và gửi bài).

– Bài gửi sau 5 phút (kể từ lúc kết thúc giờ làm bài) sẽ không được tính kết quả.

– Nếu học sinh không gửi bài xem như bài kiểm tra 00 điểm (không điểm) dù có tham dự buổi kiểm tra.

3. Hình thức và thời gian đề kiểm tra lại:

– Môn Ngoại ngữ kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp với tự luận.

– Các môn còn lại kiểm tra theo hình thức tự luận.

– Toán, Ngữ văn: 90 phút/môn;

– Các môn còn lại: 45 phút/môn.

4. Lịch kiểm tra (đính kèm)

5. Cách vào phòng kiểm tra lại

– Học sinh lên website trường nhấp vào đường link của môn thi (theo đúng ngày, giờ quy định)

– Giám thị sẽ điểm danh; hướng dẫn cách làm bài; kiểm tra: tiến trình kết nối zalo giữa giám thị và học sinh, giấy làm bài, khoảng cách đặt camera, …

– Đúng giờ quy định, giám thị sẽ chiếu đề kiểm tra.

– Cuối giờ giám thị sẽ thông báo hết giờ làm bài, học sinh tiến hành chụp bài và gửi về cho giám thị.

* Lưu ý: Học sinh thuộc diện kiểm tra lại nhưng hiện đang là F0 (đang điều trị) vui lòng liên hệ trường để được hướng dẫn cách giải quyết.

LỊCH KIỂM TRA LẠI
NĂM HỌC 2020 – 2021
Ngày Thời gian Phòng kiểm tra
30/8/2021 7g30 – 9g00 Phòng 1: Toán 10A2 (Mario Tuấn Anh, Dương Tuấn Anh, Minh Đức, Hùng Dũng, Thanh Hằng, Thụy Kha, Mỹ Linh, Quyền Linh, Gia Phát, Thanh Quý). https://meet.google.com/rcr-pwkj-qge
Phòng 2: Toán 10A5 + 10A2 (Châu Sơn, Anh Thiện, Hoàng Trí, Minh Triết, Nghị Trung, Trọng Văn, Trọng Nghĩa) https://meet.google.com/ysv-fkfc-rmk
Phòng 3: Toán 10C2 + 10A6. https://meet.google.com/axx-iqty-fbx
Phòng 4: Toán 10A1 + 10A3 + 10A4 + 10A7. https://meet.google.com/cme-fqfg-rjv
9g30 – 11g00 Phòng 1: Toán 6. https://meet.google.com/rcr-pwkj-qge
Phòng 2: Toán 8. https://meet.google.com/ysv-fkfc-rmk
Phòng 4: Văn 10. https://meet.google.com/cme-fqfg-rjv
Phòng 5: Văn 11. https://meet.google.com/mtd-pvsi-gdu
13g – 13g45 Phòng 1: Lý 6. https://meet.google.com/rcr-pwkj-qge
Phòng 2: Lý 8. https://meet.google.com/ysv-fkfc-rmk
Phòng 3: Lý 11  https://meet.google.com/axx-iqty-fbx
Phòng 4: Anh 10  https://meet.google.com/cme-fqfg-rjv
14g15 – 15g00 Phòng 1: Lý 10A5 + 10A6 + 10A7 + 10C2.  https://meet.google.com/rcr-pwkj-qge
Phòng 2: Lý 10A2 + 10A4 + 10A1 https://meet.google.com/ysv-fkfc-rmk
15g30 – 16g15 Phòng 1: Hóa 10A4  https://meet.google.com/rcr-pwkj-qge
Phòng 2: Hóa 10A1 + 10A2 https://meet.google.com/ysv-fkfc-rmk
Phòng 3: Hóa 10C2 + 10A5 + 10A7  https://meet.google.com/axx-iqty-fbx
31/8/2021 7g30 – 9g00 Phòng 1: Toán 11A4. https://meet.google.com/rcr-pwkj-qge
Phòng 2: Toán 11A5 + 11A6 https://meet.google.com/ysv-fkfc-rmk
Phòng 3: Văn 8  https://meet.google.com/axx-iqty-fbx
Phong 4: Văn 6 https://meet.google.com/cme-fqfg-rjv
9g30 – 10g15 Phòng 1: Hóa 11A4 + 11A5. https://meet.google.com/rcr-pwkj-qge
Phòng 2: Hóa 11A3 + 11A6 https://meet.google.com/ysv-fkfc-rmk
Phòng 3: Sinh 6  https://meet.google.com/axx-iqty-fbx
10g45 – 11g30 Phòng 1: Sinh 10A4 + 10A2  https://meet.google.com/rcr-pwkj-qge
Phòng 2: Sinh 10A5 + 10A6 https://meet.google.com/ysv-fkfc-rmk
13g00 – 13g45 Phòng 1: Anh 11A4. https://meet.google.com/rcr-pwkj-qge
Phòng 2: Anh 11A3 + 11A5 + 11A6 https://meet.google.com/ysv-fkfc-rmk
14g15 – 15g00 Phòng 1: Sử 10. https://meet.google.com/rcr-pwkj-qge
Phòng 2: Sử 11  https://meet.google.com/ysv-fkfc-rmk
Phòng 3: Địa 8. https://meet.google.com/axx-iqty-fbx
Phòng 4: GDCD 6 https://meet.google.com/cme-fqfg-rjv
1/9/2021 7g30 – 8g15 Phòng 1: Sử 8. https://meet.google.com/rcr-pwkj-qge
Phòng 2: Sinh 11 https://meet.google.com/ysv-fkfc-rmk
8g45 – 9g30 Phòng 1: Địa 6. https://meet.google.com/rcr-pwkj-qge
Phòng 2: Địa 10  https://meet.google.com/ysv-fkfc-rmk
Phòng 3: Sinh 8  https://meet.google.com/axx-iqty-fbx
10g00 – 10g45 Phòng 1: Hóa 8. https://meet.google.com/rcr-pwkj-qge
Phòng 2: Sử 6  https://meet.google.com/ysv-fkfc-rmk

Mẫu giấy kiểm tra lại – Học sinh có thể chọn một trong hai mẫu giấy ( A4 hoặc giấy tập học sinh ) và thực hiện theo mẫu