Ngoại khóa tại Đà Lạt

Ngày 03-03-2018

Trường Vạn Hạnh phối hợp với SaiGon Tourist tổ chức chuyến ngoại khóa học tập và trải nghiệm tại Đà Lạt