PHỤ HUYNH

TH – THCS – THPT Vạn Hạnh luôn chú trọng xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường

để tạo nên môi trường giáo dục toàn diện cho học sinh.

SỰ KIỆN SẮP TỚI

H B T N S B C
Loading...
<< Previous | Next >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

THÁNG 3

  • 05 – 06/03 : kiểm tra giữa học kỳ 2
  • 15/03 : ngoại khóa khối Tiểu học

THÁNG 4

  • 14 – 15/04 : Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
  • 20/04 : học sinh học bù cho ngày 29/04
  • 27, 28, 29, 30/04 & 01/05 : Nghỉ lễ 30/04 – 01/05

THÁNG 5

24/05 : Tổng kế năm học 2018 – 2019

CẢM NHẬN CỦA PHỤ HUYNH