THỜI GIAN BIỂU

Trường TH- THCS- THPT Vạn Hạnh xây dựng thời gian biểu phù hợp với từng cấp lớp học nhằm tạo cho các em có môi trường học tập và rèn luyện bản thân tốt nhất.

 

TIỂU HỌC
Thứ hai đến Thứ sáu
6g45 – 7g15  Ăn sáng
7g15 – 8g35 Chương trình tăng cường Tiếng anh, tăng cường Tiếng Hoa
8g35 – 9g00 Ra chơi, thể dục giữa giờ
9g00 – 11g00 Học theo thời khoá biểu
11g00 – 13g30 Ăn trưa, ngủ trưa
13g30 – 14g00 Hoạt động thể chất
 14g00 – 16g30 Học theo thời khoá biểu
15g20 – 15g50 Ra chơi, ăn xế
16g30 – 17g00 Trả học sinh

 

TRUNG HỌC
Từ Thứ hai đến Thứ sáu
6g45 – 7g00 Ôn bài với giáo viên quản nhiệm
7g00 – 11g00 Chương trình trung học
8g30 – 8g45 Ra chơi
11g00 – 13g00 Ăn trưa, ngủ trưa
13g00 – 15g30 Chương trình trung học
14g30 – 14g45 Ra chơi
Sáng thứ bảy
6g45 – 10g15 Hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá, chuyên đề bồi dưỡng học sinh, kiểm tra tập trung,…