THỜI GIAN BIỂU

Trường TH- THCS- THPT Vạn Hạnh xây dựng thời gian biểu phù hợp với từng cấp lớp học nhằm tạo cho các em có môi trường học tập và rèn luyện bản thân tốt nhất.

 

TIỂU HỌC
Thứ hai đến Thứ sáu
6g45 – 7g15  Ăn sáng
7g15 – 8g35 Học theo thời khóa biểu
8g35 – 9g10 Ra chơi, thể dục giữa giờ
9g10 – 10g30 Học theo thời khoá biểu
10g30 – 13g30 Ăn trưa, ngủ trưa
13g30 – 14g00 Hoạt động thể chất
 14g00 – 16g30 Học theo thời khoá biểu
15g20 – 15g50 Ra chơi, ăn xế
16g30 – 17g00 Trả học sinh

 

TRUNG HỌC
Từ Thứ hai đến Thứ sáu
6g45 – 6g50 Giáo viên quản nhiệm ổn định lớp
6g50 – 11g00 Học theo thời khóa biểu
8g20 – 8g45 Ra chơi
11g00 – 13g00 Ăn trưa, ngủ trưa
13g00 – 15g30 Học theo thời khóa biểu
14g30 – 14g45 Ra chơi
Sáng thứ bảy
THCS & Khối 10

6g45 – 10g15

Hoạt động ngoài giờ lên lớp, ngoại khoá, chuyên đề bồi dưỡng học sinh, kiểm tra tập trung,…
Khối 11 & 12

6g45 – 10g15

Học theo thời khóa biểu