THÔNG BÁO V/v chi khoản hỗ trợ học phí học kỳ I Năm học 2021 – 2022

Ngày 24-08-2022

Căn cứ ý kiến thẩm định của Sở Tài chính và kết luận của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức về mức hỗ trợ học phí học kỳ I năm học 2021 – 2022 như sau:

– Từ tháng 09 đến tháng 11 năm 2021: hỗ trợ 100% theo mức học phí quy định (THCS: 60.000đ/tháng; THPT: 120.000đ/tháng)

– Tháng 12/2021:

+ Lớp 9 và lớp 12: hỗ trợ 100% theo mức học phí quy định (THCS: 60.000đ/tháng; THPT: 120.000đ/tháng)

+ Lớp 6, 7, 8, 10, 11:

  • Từ 01/12 à 18/12/2021: (½ tháng) hỗ trợ 100% học phí theo quy định (THCS: 60.000đ/tháng; THPT: 120.000đ/tháng).

* Lớp 6, 7, 8: 60.000đ  * ½ tháng  *100% = 30.000đ

* Lớp 10, 11: 120.000đ  * ½ tháng  *100% = 60.000đ

  • Từ 19/12 à 31/12/2021: (½ tháng) hỗ trợ 50% theo mức học phí trực tuyến theo quy định tại NQ 28/2021/NQ-HĐND (tức 50% so với mức học phí quy định).

* Lớp 6, 7, 8: 60.000đ  * ½ tháng  * 50% = 15.000đ

* Lớp 10, 11: 120.000đ* ½ tháng * 50% = 30.000đ.

  1. Đối tượng: tất cả học sinh THCS & THPT đã học tại trường trong học kỳ I năm học 2021 – 2022.
  2. Cách thức chi trả cho học sinh:

– Đối với học sinh lớp 12 đã tốt nghiệp: trường chuyển khoản qua tài khoản đích danh học sinh (học sinh chịu phí chuyển khoản) hoặc học sinh tự đến trường nhận tiền mặt vào ngày thứ bảy 27/08/2022 từ 8g00 – 10g30 (cần có CCCD để đối chiếu)

– Đối với học sinh các khối khác đã chuyển trường: học sinh tự đến trường nhận tiền mặt vào ngày thứ bảy 27/08/2022 từ 8g00 – 10g30 (cần có CCCD để đối chiếu)

– Đối với học sinh đang học tại trường: nhận tiền mặt (ký nhận theo danh sách)

  1. Cách thức thông tin

– GVQN các lớp có trách nhiệm thông báo đến phụ huynh và học sinh thông tin này.

– Đăng tải trên website trường.

– Văn phòng trường liên lạc với học sinh đã chuyển trường (khối 6 – 11)