Triển lãm ảnh “Tác hại của thuốc lá”

Ngày 05-03-2018

Nhằm nêu bật tác hại của thuốc lámột cách trực quan các lớp sẽ gửi lên 1 bức hình và nhà trường niêm yết tại Bảng tin, gửi phiếu bình chọn cho GV, PH, HS toàn trường chọn 3 bức ảnh gây ấn tượng mạnh nhất.

Kết quả như sau: