Tuyên truyền “Ngày Pháp Luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 09/11”

Ngày 21-11-2018

Sáng ngày thứ hai – ngày 05/11/2018 Trường TH – THCS – THPT Vạn Hạnh đã tổ chức tuyên truyền “Ngày Pháp Luật Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” cho học sinh toàn trường.