KẾ HOẠCH ÔN TẬP CHO ĐẾN KHI HỌC SINH QUAY LẠI TRƯỜNG HỌC

Ngày 20-02-2020

 

– Nội dung ôn luyện và bài tập củng cố sẽ được đăng tải trên website của

trường TH – THCS – THPT Vạn Hạnh vào Thứ 3 và thứ 6 hàng tuần

– Đáp án và hướng dẫn chi tiết sẽ được đăng tải trên website trong bài viết kì sau.

– Học sinh thắc mắc về nội dung ôn tập, xin liên hệ: