NĂM HỌC 2018 - 2019

Tổng kết năm học 2017 - 2018

Dạy học theo dự án "Kết hợp văn thuyết minh và quảng cáo"

Hội thi kể chuyện bằng Tiếng Anh có tiểu phẩm minh họa cấp Quận

Chào mừng 20/11/2016

Sơ kết học kỳ I -NH 2014-2015